המרכז הארצי לבחינות והערכה

המרכז הארצי לבחינות והערכה הוא גוף שהוקם על פי החלטה של ור"ה (ועד ראשי האניברסיטאות) בכדי לעזור במיון המועמדים להשכלה גבוהה. המרכז הארצי לבחינות אחראי על כתיבת מבחני מיון רבים, בין השאר הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר, מבחן אמירם, יע"ל (מבחן ידע בעברית), ממ"י (מבחן מיון במתמטיקה), מסו"ק (מבחן מיון לאחיות) ועוד.

באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה ניתן למצוא מידע על נהלים, הרשמה למבחן אמי"ר (ולמבחני פסיכומטר ומבחנים אחרים שהמרכז הארצי לבחינות והערכה כותב), המלצות ללימוד, מבחני אמי"ר לדוגמא (וכמובן מבחני פסיכומטרי ומבחנים אחרים שהמרכז הארצי כותב ומעביר) ופרסומים סטטיסטיים שונים לגבי אוכלוסיית הנבחנים (גיל, שפה, מגורים וכו').

Comments