פטור באנגלית

הציון של מבחן אמיר קובע את רמת האנגלית שלכם, ולפיה נקבע כמה קורסים באנגלית אתם תעשו במהלך הלימודים של תואר ראשון. ככל שהציון שלכם  גבוה יותר, כך תוכלו להירשם לפחות קורסים באנגלית, ואם הציון שלכם יהיה גבוה במיוחד, תוכלו לקבל פטור מלא מהקורסים באנגלית.

כדי לקבל פטור באנגלית, הציון שעליכם לקבל הוא 234 ומעלה (134 בתחום האנגלית אם עשיתם את הבחינה הפסיכומטרית).
בחלק מהמוסדות, ציון מבחן אמיר מינימלי לקבלה ללימודים הוא 85 - עם ציון נמוך מזה אי אפשר להתקבל כלל ללימודים!


טבלת ציוני מבחן אמיר

להלן טבלה המפרטת את סיווג הרמות לקורסי אנגלית על פי ציון מבחן אמיר:

ציון

קורס

101-164

בסיסית 1

165-177

בסיסית 2

178-184

בסיסית 3

185-199

בינונית

200-219

מתקדמים 1

220-233

מתקדמים 2

234+

פטור


* הטווחים של ציוני מבחן אמיר יכולים להשתנות מעט בין מוסד למוסד.

Comments