ערעור על ציון מבחן אמיר

אם קבלתם ציון במבחן אמיר שאתם לא מרוצים ממנו, ואתם חושבים שאולי נפלה טעות בחישוב הציון שלכם, אתם יכולים לערער על הציון ולבקש בדיקה נוספת. ברוב המקרים, מכיוון שגיליון התשובות נבדק בסריקה על ידי תוכנת מחשב, הסיכוי לטעות הוא קטן מאוד, אך כבר היו מקרים מעולם.

בקשה לבדיקה נוספת של גיליון התשובות של מבחן אמי"ר כרוכה בתשלום, ומותר להגיש אותה עד שלושה חודשים מיום קבלת הציון בלבד. לאחר מכן לא תוכלו לערער על הציון. אם המרכז הארצי לבחינות והערכה ימצא כי אכן היתה טעות בבדיקת המבחן שלכן, הציון שלכם יעלה כמובן, ואף תקבלו את הכסף ששילמתם עבור הבדיקה הנוספת בחזרה.

מותר לכם לבקש בדיקה נוספת של מבחן אמיר גם אם לדעתכם טעיתם בסימון התשובות בגיליון באופן כזה שדילגתם על שאלה מסוימת ונגרמה לכם הסטה של מספר תשובות ימינה או שמאלה. במקרה כזה הבדיקה הנוספת, שהיא בדיקה ידנית, יכולה לעלות על זה שבאמת היתה לכם הסטה, והמרכז הארצי לבחינות והערכה יתחשב בכך ויעלה לכם את הציון.

בכדי לבקש בדיקה נוספת, עליכם להוריד את הטופס הבא:  https://www.nite.org.il/files/second_evaluation_payment.doc
ולשלוח אותו במייל או בפקס -

מייל:  score@nite.org.il

פקס:  02-6754765

Comments