מבנה מבחן אמי"ר

מבחן אמי"ר מורכב משלושה פרקים. כל פרק מורכב מ-4 חלקים, הכוללים 3 סוגי שאלות:
חלק ראשון (שאלות 1-11): שאלות השלמת משפטים.
חלק שני (שאלות 12-17): שאלות ניסוח מחדש.
חלק שלישי (שאלות 18-22): שאלות הבנת הנקרא.
חלק רביעי (שאלות 23-27): שאלות הבנת הנקרא.

השלמת משפטים - Sentence Competion

בשאלות השלמת משפטים מופיע משפט ובו חסרה מילה או צמד מילים, ועליכם לבחור את המילה שמשלימה את המשפט בצורה הטובה ביותר מבין 4 התשובות המוצעות. השאלות במקטע זה מסודרות ברמת קושי עולה (השאלות הראשונות קלות והאחרונות קשות).

ניסוח מחדש - Restatements

בשאלות ניסוח מחדש מופיע משפט, ולאחריו 4 משפטים דומים. עליכם לבחור את המשפט המביע את הרעיון המרכזי של המשפט המקורי בצורה הטובה ביותר. גם כאן, השאלות מופיעות בסדר קושי עולה.

הבנת הנקרא - Reading Comprehension

בשאלות הבנת הנקרא מופיע קטע קריאה ולאחריו 5 שאלות.  בכל פרק יש 2 קטעי קריאה, אשר מסודרים בסדר קושי עולה (הקטע הראשון מעט קל יותר מהקטע השני). השאלות המופיעות לאחר כל קטע אינן מסודרות לפי רמת קושי, אלא לפי סדר הופעת התשובות בקטע. למשל, אם התשובה לשאלה הראשונה מופיעה בשורה 7, התשובה לשאלה 2 תופיע משורה 7 ואילך. יוצאות דופן לזה הן השאלות הכלליות (למשל, איזו כותרת מתאימה לקטע?) אשר יכולות להופיע בכל מיקום.


Comments